► Baza letnia - SolinaKursy i szkoleniaSzkolenie w systemie HALS

drukuj strone
zapisz jako pdf
System szkolenia żeglarskiego na certyfikaty HALS

 

ZAŁOGANT - Wstępne Szkolenie Żeglarskie HALS na wodach śródlądowych - czytaj więcej >>>

1. Uzyskane kompetencje
 1.  Wykwalifikowany członek załogi śródlądowego jachtu żaglowego.
 2.  Umiejętność obsługi stanowisk manewrowych oraz wykonywania innych czynności na śródlądowym jachcie żaglowym, na wodach śródlądowych.
 3.  Czynności te mogą być wykonywane tylko na polecenie kierującego jachtem i pod jego bezpośrednim nadzorem.
 4.  Uzyskuje tytuł: „ZAŁOGANT” i dokument: „Certyfikat wstępnych umiejętności żeglarskich na wodach śródlądowych”. 
2. Warunki kwalifikujące kandydata
 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa i udział w szkoleniu.

ŻEGLARZ - Podstawowe Szkolenie Żeglarskie HALS na wodach śródlądowych - czytaj więcej >>>

1. Uzyskane kompetencje
 1. Posiada wiedzę i umiejętności żeglarskie umożliwiające samodzielne prowadzenie śródlądowego jachtu żaglowego typu slup, o długości kadłuba do 7,5 m, po wodach śródlądowych, wyposażonego w silnik pomocniczy, tylko w porze dziennej, przy sile wiatru do 40B. 
 2. Do 16 lat prowadzenie jachtu jest możliwe tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby pełnoletniej będącej na pokładzie jachtu, posiadającej odpowiednie kwalifikacje żeglarskie, a także wszystkie niezbędne uprawnienia do opieki nad osobą niepełnoletnią. 
 3. Uzyskuje tytuł: „ŻEGLARZ” i dokument: „Certyfikat podstawowych umiejętności i wiedzy żeglarskiej na wodach śródlądowych”.
2 Warunki kwalifikujące kandydata
 1. Wiek co najmniej 13 lat.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa i udział w szkoleniu.

 


Newsletter
 
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia klubu.
   (w przygotowaniu)

  
.

Dane teleadresowe

   Klub Uczelniany AZS UR
   Adres:     ul. Kasprowicza 1, Rzeszów 35-959
   Telefon:   +48 17 8721879
   E-mail:    azsur@interia.pl
   NIP:        813-12-30-785
   Regon:    690405834
   Konto:
   PBS Bank 72 8642 1126 2012 1142 5218 0001